AS “PET Baltija” rūpējoties par saviem darbiniekiem, piesaista ES fondu finansējumu darbinieku bērnu pieskatīšanai nestandarta darba laikā

Aplūko kartē

Aplūko kartē

30.03.2017

 

Eco Baltia grupas uzņēmums AS “PET Baltija” piedalās Eiropas Savienības fondu finansētā projektā “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku”. Pateicoties šim projektam no 2017.gada 1.aprīļa PET pudeļu pārstrādes rūpnīcas “PET Baltija” četriem darbiniekiem 10 mēnešus tiks segti izdevumi  par bērnu pieskatīšanu ārpus ierastā darba laika (naktīs un brīvdienās).

 

Projekts “Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku” tiek īstenots ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI PROGRESS) 2014.-2020.gadam ietvaros, sadarbojoties Labklājības ministrijai ar Jelgavas pilsētas pašvaldību.

 

ES Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) mērķis ir atbalstīt augsta līmeņa kvalitatīvu un ilgtspējīgu nodarbinātību, atbilstošu un pienācīgu sociālo aizsardzību, cīņu pret sociālo atstumtību un nabadzību un darba apstākļu uzlabošanu.

 

Projekta mērķis: attīstīt elastīgus bērnu aprūpes pakalpojumus vecāku, kas strādā nestandarta darba laiku, bērniem, izveidojot ilgtermiņa modeli šo pakalpojumu subsidēšanai un tādējādi veicinot vecāku nodarbinātību un darba un ģimenes dzīves saskaņošanu.

 

Plašāka informācija par programmu pieejama http://www.lm.gov.lv/text/3152

Kontaktinformācija

Tālrunis: 67353441

Eco Baltia grupas uzņēmums. Uzzini vairāk www.ecobaltia.lv