OECD pārstāvji apmeklē PET pudeļu pārstrādes rūpnīcu „PET Baltija”

Aplūko kartē

Aplūko kartē

02.10.2014

Šodien, 2.oktobrī, Baltijā lielāko izlietoto PET (polietilēnteraftalāta) pudeļu pārstrādes rūpnīcu AS „PET Baltija” apmeklēja Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Vides direktorāta pārstāvji. OECD pārstāvji iepazinās ar PET pudeļu pārstrādes procesu, rūpnīcā izmantotajām tehnoloģijām un resursu efektīvu izmantošanu.

 „„Eco Baltia grupas” rūpnīca „PET Baltija” jau šobrīd ir lielākā šāda veida ražotne Baltijā, kas 100% apmērā saražoto produkciju eksportē partneriem visā pasaulē.  Tomēr, lai atkritumu pārstrādes nozare Latvijā varētu sekmīgi attīstīties arī turpmāk, nepieciešamas investīcijas gan atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas infrastruktūrā, gan arī jaunās energoefektīvākās un produktīvākās pārstrādes jaudās. Tāpēc jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā ir jāparedz atbalsts šādiem projektiem – tās ir jaunas darbavietas, nomaksāti nodokļi, tīrākā mūsu apkārtējā vide un ietaupīti Latvijas ierobežotie dabas resursi. Tas palīdzēs Latvijai noslēgt arī iestāšanās sarunas OECD un pievienoties attīstīto valstu pulkam,” uzsver „Eco Baltia grupas” valdes priekšsēdētājs Māris Simanovičs.

Tikšanās laikā tika pārrunātas arī Latvijas normatīvo aktu prasības vides apsaimniekošanas un otrreizējo izejvielu pārstrādes jomā, kā arī nepieciešami soļi un atbalsta instrumenti atkritumu apsaimniekošanas, šķirošanas un pārstrādes attīstībai Latvijā. OECD pārstāvji atzinīgi novērtēja „PET Baltija” ražošanas procesu un ieviestos kvalitātes vadības procesus, kā arī veiktās investīcijas uzņēmuma modernizācijā, energoefektivitātē un jaunu produktu attīstībā.

OECD Vides direktorāta vizītes mērķis Latvijā ir veikt Latvijas vides pārvaldības un atkritumu apsaimniekošanas jomas politiku, normatīvo aktu un prakses atbilstības OECD vadlīnijām izvērtējumu. Šāda OECD vizīte vides jomā Latvijā notiek pirmo reizi. 

Kontaktinformācija

Tālrunis: 67353441

Eco Baltia grupas uzņēmums. Uzzini vairāk www.ecobaltia.lv