Vides politika

PET Baltija attieksme pret vidi ir ietverta arī uzņēmuma misijā - atslogot vidi no izlietotā PET iepakojuma.

Mūsu pieeja saudzīgai attieksmei pret vidi:

  • konstatējot pat vismazāko vides piesārņojumu, kur iespējams, veicam pasākumus, lai to likvidētu,
  • taupām dabas resursus (ūdens, elektrība, papīrs, ūdens, siltums, degviela),
  • paredzētajā laikā veicam ražošanas, apkures un attīrīšanas iekārtu apkopes,
  • samazinām atkritumus, meklējam jaunus risinājumus to utilizācijai,
  • izvairāmies no bīstamu ķīmisku vielu izmantošanas, bet ja šādi materiāli nepieciešami, veicam atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu veselību  un vidi,
  • identificējam un pārskatām vides aspektus un izpildām visas saistošās normatīvās prasības vides jomā,
  • apmācām darbiniekus par mūsu darbības ietekmi uz vidi un rīcībām ārkārtas situācijās, kā arī par taupīgu attieksmi pret dabas resursiem un drošu iekārtu ekspluatāciju,
  • sekojam līdzi vides piesārņojuma un dabas resursu izmantošanas rādītājiem,
  • pastāvīgi uzlabojam un pilnveidojam savu darbību, lai novērstu vai samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi.

.

Kontaktinformācija

Tālrunis: 67353441

Eco Baltia grupas uzņēmums. Uzzini vairāk www.ecobaltia.lv