Kvalitātes kontrole

Visi ražošanas procesi AS “PET Baltija”  ir ļoti efektīvi, un mēs saviem klientiem spējam garantēt augstas kvalitātes produktus un stabilu sadarbību.

Mūsu klienti augstu novērtē mūsu atkritumu izejmateriālu kvalitāti, kas tiek nodrošināta, veicot manuālu pārstrādājamo materiālu pāršķirošanu. Tādējādi ir iespējams nodrošināt, ka kapsulu ražošanas iekārtā nonāk tikai nepieciešamie materiāli bez nevēlamiem piejaukumiem, tādējādi garantējot augstas kvalitātes galaproduktu.

Eiropā manuāla polimēru priekšapstrāde ir reti sastopama; tādēļ AS “PET Baltija” ir uzņēmums ar augstu konkurētspēju.Katram gatavās produkcijas maisam tiek veikta kvalitātes kontrole un laboratorijas testi. Laboratorijas testi tiek veikti saskaņā ar valsts standartu LVS NE 15348:2008 (E).

2008. gadā AS “PET Baltija” tika izstrādāti un ieviesti ISO standarti 9001-2008 un 14001:2004, 2019. gadā ieviesta Energo pārvaldības sistēma ISO 50001:2012

Laboratorijā tiek noteikts:

  • mitrums %;
  • līme ppm;
  • PH līmenis;
  • blīvums g/m3;
  • pārslu lielums mm;
  • citas krāsas piejaukums %;
  • citi piejaukumi ppm (papīrs, metāls); 
  • citas plastmasas, PVC, polielefīni.

Laboratorijas analīzes tiek veiktas atbilstoši standartam LVS NE 15348:2008 (E).
Katrs paraugs tiek uzglabāts trīs mēnešus no pārdošanas datuma.

Kontaktinformācija

Tālrunis: 67353441

Eco Baltia grupas uzņēmums. Uzzini vairāk www.ecobaltia.lv