Kvalitātes kontrole

Katram gatavās produkcijas maisam tiek veikta kvalitātes kontrole un pievienoti laboratorijas testa rezultāti.

Laboratorijā tiek noteikts:

  • mitrums %;
  • līme ppm;
  • PH līmenis;
  • blīvums g/m3;
  • pārslu lielums mm;
  • citas krāsas piejaukums %;
  • citi piejaukumi ppm (papīrs, metāls); 
  • citas plastmasas, PVC, polielefīni.

Laboratorijas analīzes tiek veiktas atbilstoši standartam LVS NE 15348:2008 (E).
Katrs paraugs tiek uzglabāts trīs mēnešus no pārdošanas datuma.

Kontaktinformācija

Tālrunis: 67353441

Eco Baltia grupas uzņēmums. Uzzini vairāk www.ecobaltia.lv