Kvalitātes politika

PET Baltija savā darbā ievēro augstas kvalitātes prasības, lai ilgtermiņā spētu saglabāt konkurētspēju, nodrošinot nemainīgi kvalitatīva gala produkta un ar to saistītu pakalpojumu piegādi klientam atbilstoši klienta vēlmēm.

Uzņēmuma pieeja konkurētspējas nodrošināšanai:

  • nodrošināt pircēju prasībām atbilstošu produktu un ar to saistīto pakalpojumu piegādi, ņemot vērā arī klientu specifiskās vajadzības un vēlmes,
  • iepirkumos, ražošanā un pārdošanā strādāt plānveidīgi,
  • pastāvīgi pētīt izejmateriālu piedāvājumu tirgū un piesaistīt jaunus piegādātājus, veidot ilgtermiņa sadarbību ar piegādātājiem,
  • balstoties uz zināšanām par klientu, veidot individuālu sadarbības modeli,
  • veidot pozitīvu personisko saikni ar klientiem un piegādātājiem,
  • nepārtraukti pētīt iespējas palielināt ražošanas apjomu,
  • nodrošināt efektīvu organizācijas vadību, atbrīvojot vadītājus no procesu pārraudzības ikdienā, motivējot darbiniekus strādāt atbilstoši definētajiem procesiem,
  • nodrošināt uzņēmuma vadības sistēmas nepārtrauktu pilnveidošanos.

Kontaktinformācija

Tālrunis: 67353441

Eco Baltia grupas uzņēmums. Uzzini vairāk www.ecobaltia.lv