Izmaiņas AS “PET Baltija” valdē

Aplūko kartē

Aplūko kartē

28.07.2023

Lai veicinātu vēl straujāku AS “PET Baltija” attīstību un investīciju projektu īstenošanu, uzņēmuma padomē tika pieņemts lēmums veikt izmaiņas valdes sastāvā. No šā gada 17.jūlija esošo valdi papildinājis tās jaunais valdes loceklis un “PET Baltija” izpilddirektors Kaspars Ezernieks, savukārt esošais “PET Baltija” valdes priekšsēdētājs Salvis Lapiņš pienākumus uzņēmumā veica līdz 21.jūlijam.

K.Ezernieks AS “PET Baltija” valdē un izpilddirektora amatā turpmāk būs atbildīgs par uzņēmuma operatīvo darbību, atbilstoši grupas izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem. Tāpat K.Ezernieks rūpēsies par AS “PET Baltija” esošās ražotnes sekmīgu pārcelšanu uz jaunajām telpām Olainē, LEAN kultūras ieviešanu un plānu izpildi, kā arī citiem pienākumiem uzņēmuma darbības nodrošināšanā un attīstībā.

Salvis Lapiņš uzņēmumā darbojās no 2020.gada, nodrošinot AS “PET Baltija” attīstības mērķu izpildi. Darbības laikā ir piedalījies Čehijas meitas uzņēmuma “Tesil Fibres” iegādē un bijis klātesošs tā attīstībā procesu un pakalpojumu savstarpējā integrācijā “Eco Baltia” grupas ietvaros. Tāpat S.Lapiņš savas darbības laikā sniedzis pienesumu jaunās AS “PET Baltija” rūpnīcas attīstībai Olainē.

AS “PET Baltija” attīstībā šogad plānots veikt investīcijas uzņēmuma procesu uzlabošanā un efektivitātes paaugstināšanā, tostarp jaunās tehnoloģijās, kā arī esošo tehnoloģiju pilnveidošanā, kas sniegs iespēju pārstrādāt vēl lielāku otrreizējo PET materiālu īpatsvaru, pēc iespējas lielāku to daļu atgriežot atkārtotā apritē. Tāpat uzņēmums šogad turpinās strādāt pie kvalitātes standartu ieviešanas ar mērķi nodrošināt un apliecināt pārtikas kvalitātei atbilstošu materiālu, kā arī veicinās produkcijas apjoma kāpumu, nodrošinot potenciālo klientu vajadzībām piemērotas otrreizējās izejvielas to nepieciešamajā kvalitātē un daudzumā.

AS “PET Baltija” vadība un kolektīvs izsaka pateicību Salvim Lapiņam par ieguldīto darbu uzņēmuma attīstībā.

Kontaktinformācija

Tālrunis: 67353441

Eco Baltia grupas uzņēmums. Uzzini vairāk www.ecobaltia.lv